• ZWCAD
  • BIM – 2D BIM un 3D BIM datu izmantošana projektēšanā

BIM – 2D BIM un 3D BIM datu izmantošana projektēšanā

Šobrīd būvniecības projektos ar vien biežāk tiek izmantotas 3D un 3D BIM tehnoloģijas, tajā pašā laikā 2D rasējumi joprojām ir aktuāli un tiek plaši izmantoti būvlaukumos un projektos. Mazajos un vidējos projektos iespējams pielietot abas tehnoloģijas paralēli izmantojot abu modelēšanas pozitīvās īpašības.

Izskatīsim piemēru būvprojekta būvkonstrukciju (BK daļas) izstrādei izmantojot šo veidu. Projektēšana notiks 2 programmās – ZWCAD un ARCHLINE.XP LT. Abām programmām iespējams lejuplādēt bezmaksas izmēģinājuma versijas ar pilnu funkcionalitāti.

Abās programmās iespējams izveidot pilnu projektu ieskaitot modelēšanu un noformēšanu. Šajā gadījumā tiek prasīts, lai detalizētiem rasējumiem jābūt 2D (DWG) un 3D  (IFC) modelim, lai varētu veikt būvkonstrukciju modelēšanu.

Īsumā par abu tehnoloģiju (2D & 3D) pozitīvajām īpašībām.

2D DWG (CAD tehnoloģija)

  • Kvalitatīva un ātra rasējumu izgatavošana un noformēšana
  • Vienkārša un ātra mezglu, savienojumu izgatavošana
  • Darbs ar teritorijas rasējumiem – ģenplāniem un teritorijas plāniem

3D (BIM tehnoloģija)

  • Modelēšana 3D vidē, kas izslēdz ģemoteriskās kļūdas būvniecības stadijā.
  • Iespējams aprakstīt elektroniski izmantotos materiālus objektiem (sienas, pārsegumi utt.)
  • Eksportēt uz IFC nosūtīšanai klientam un projektā iesaistītajām pusēm.
  • IFC failu izmantot sadursmju analīzei (clash detection) un vizuālai pārbaudei
  • Veikt dinamiskus griezumus (griezumos vienmēr būs jaunākā modeļa informācija)

Šajā rakstā ir parādīts viens no daudziem 2D un 3D
programmu sadarbības veidiem.

Darbu secība:

1. Tiek gatavots ēkas asu plāns. Asis starp projekta daļām netiek mainītas. Projekta Arhitetkūras daļā tiek izmantota 2D DWG, kas saņemta no Arhitekta.

2. Ēkas asis tiek saglabātas atsevišķā failā un novietotas uz koplietošanas diska, piemēram Dropbox, Google Drive vai tml.

DWG-asis

3. Būvinženieris veic 3D konstrukciju modelēšanu izmantojot programmu Archline.XP LT un ievērojot Arhitektūras daļas rasējumus.

Archline-modelesana

4. Pēc 3D modeļa izveides, no Archline tiek eksportēti DWG rasējumi ar konstrukcijām (ārējā ģeometrija).

5. ZWCAD programmā tiek ienestas (XREF tehnoloģijā) visi rasējumi, kas nepieciešami projekta izpildei.

6. ZWCAD programammā tiek veikta projekta noformēšana, uznešana uz lapām un detalizācijas korekcija atbilstoši būvprojekta noformēšanai.

7. Ja ir vajadzīgs, tiek veiktas izmaiņas 3D modelī atbilstoši Arhitektūras risinājumiem.

8. No Archline eksportējam uz DWG faila formātu jaunāko versiju.

9. ZWCAD programmā ienestie DWG faili tiek atjaunoti atbilstoši iestatījumiem automātiski vai manuāli un veicam nepieciešamās izmaiņas būvprojektā.

ZWCAD-konstrukciju-korekcijas

10. Varam drukāt no ZWCAD 2D rasējumus uz PDF vai fiziskā printera.

11. Varam eksportēt no Archline IFC failu.

Svarīgi ievērot:
– Failu nosaukumus projekta laikā nemainīt
– Failu novietojumu projekta laikā nemainīt
– Rezerves kopijas izvietot blakus mapēs, lai vajadzības gadījumā varētu atgriezties pie iepriekšējās projekta versijas.

Izmēģinājuma programmu versijas

● ZWCAD programma, lejuplādēt šeit >

● Archline.XP LT, lejuplādēt šeit >

Ja ir kādi jautājumi par izmantoto tehnoloģiju, vajadzīga tiešsaistes vai klātienes prezentācija lūdzu sazinieties ar mums par tālruni 26424499 vai rakstiet uz arnis@bimsoft.lv

Sagatavoja:
mg.sc.ing. A.Resnis
e-pasts: arnis@bimsoft.lv
tel. +371 2 6424499

Leave Your Comments