BIM
about bim

What is BIM?

With BIM, you can create a reliable digital representation of your building for decision-making, high-quality building documentation, building planning and performance forecasting, and costing. Access to the most up-to-date information in an integrated digital environment allows architects, engineers, builders and owners to have a clear, comprehensive vision of all their projects and to make informed decisions faster.

BIM
BIM SOLUTIONS

BIM solutions we provide

EXTRAXION

Ātri un precīzi
mērījumi

ExtrAXION ir digitālā tāmēšanas programmatūra, kas paātrina darbu, izmantojot vairākas digitālas mērīšanas metodes.

SierraSoft Roads

BIM risinājums ceļu projektēšanai

SierraSoft Roads ir BIM programmatūra ceļu un šoseju projektēšanai. Lietošanas ērtums, izcils sniegums un funkcionāls dizains, kas atrodams SierraSoft Roads, nozīmē, ka jebkura veida ceļu, šoseju, apļveida krustojumu, krustojumu, iebraukšanas / izbraukšanas joslu utt. projektēšana ir ātrs un precīzs process.

PROTA

Strukturālās inženierijas programmatūra

Ātra, precīza jūsu būvkonstrukciju analīze un dizains.
ProtaStructure ir inovatīvs strukturāls BIM risinājums būvinženieriem, lai ātri un precīzi modelētu, analizētu un projektētu ēkas.

Arcadia bim mep

ArCADia MEP
rīki

Galvenie ArCADia sistēmas BIM rīki .

arcadia bim plus

BIM būvniecības un rūpniecības nozarei

Iespēja izveidot un pilnībā rediģēt ACIS blokiem. ACIS failu pamatā ir bloķēšanas modelēšanas formāts, ko izstrādājusi Spatial Technology Inc.

ARCADIA BIM LT

Vienkāršs CAD atvērts BIM
tehnoloģijai

Objektorientēta 2D zīmēšana, ātra dokumentācijas izveidošana.

ArCADia BIM

Arhitektūras un celtniecības risinājumi

Sistēma gudri atbalsta un koordinē visus projektēšanas procesa dalībniekus saskaņā ar BIM (Building Information Modeling) tehnoloģiju, vienlaikus izveidojot visaptverošu ēku informācijas datu bāzi. Tas nodrošina pilnīgu kontroli un drošību visos projektēšanas posmos, vienlaikus racionalizējot un paātrinot ieviešanu.

ARCHLINE.XP LT

Pieejama 3D BIM programma arhitektiem

ARCHLine.XP LT palīdzēs jums izveidot augstas kvalitātes 3D arhitektūras projektus un dokumentāciju.

ARCHLINE.XP live

VIZUALIZĀCIJAS
PROGRAMMA

ARCHLine.XP LIVE ļauj vizualizēt arhitektūru un iekštelpas.

sketchup pro

3D modelēšana

Datorprogramma SketchUp paredzēta ahitektiem, inženieriem, interjera dizaineriem, ainavu dizaineriem, mēbeļu dizaineriem un citiem 3D modelēšanas interesentiem.

ARCHLINE.XP

ARCHLINE.XP BIM PROGRAMMU GRUPA

Dizaina programmatūras risinājumi arhitektiem, interjera dizaineriem un mēbeļu ražotājiem.

ARCHLINE.XP

GATEWAY TO BIM ARCHLINE.XP FAMILY

Design software solutions for architects, interior designers and furniture makers.

ARCHLINE.XP live

ANIMATION
SOFTWARE

ARCHLine.XP LIVE enables architecture and interior spaces to be visualized in a real time.

ARCHLINE.XP LT

Affordable 3D
BIM for Achitects

ARCHLine.XP LT helps you to produce high-quality 3D architectural design and documentation.

ArCADia BIM

Solutions for architecture and construction

System intelligently supports and coordinates all participants throughout the design process in line with BIM (Building Information Modeling) technology while creating a comprehensive building information database. It provides complete control and security at all stages of design while streamlining and accelerating implementation.

ARCADIA BIM LT

Simple CAD open
up to BIM
technology

Object-oriented 2D drawing, fast documentation creation.

arcadia bim plus

BIM for
construction
industry

The option to create and fully edit ACIS solids. ACIS files are based on the block modelling format developed by Spatial Technology Inc.

Arcadia bim mep

ArCADia MEP
tools

Basic BIM tools of the ArCADia system.

PROTA

Structural Engineering Software

Fast, accurate Analysis and Design of your Building Structures.
ProtaStructure is an innovative structural BIM solution for structural engineers to model, analyze and design buildings quickly and accurately.

SierraSoft Roads

BIM solution for
design of roads
and highways

SierraSoft Roads is a BIM software for the design of roads and highways The ease of use, outstanding performance and functional design found in SierraSoft Roads mean that the design of any type of road, highway, roundabout, junction, intersection, entry/exit lane, etc., is fast and precise.

EXTRAXION

Fast and accurate
measurements

ExtrAXION is the digital takeoff software which speeds up the quantity surveying and estimating procedure through several alternative methods of measurement.