cype logo

CYPE BIM būvniecības speciālistiem

Izmēģini programmas 30 dienas bez maksas!

CYPE funkcijas

CYPE piedāvā BIM risinājumus profesionāļiem dažādās jomās. Lietojumprogrammu grupā ir iekļauti rīki, kas atvieglo ikdienas darbu ikvienam BIM speciālistam. Izvēlieties lietojumprogrammu grupu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām, un uzziniet vairāk tālāk.

 • Arhitektūra (AR) / bezmaksas modulis
 • Būvkonstrukcijas (BK)
 • Inženierkomunikācijas (MEP, iekšējie tīkli)
 • Akustikas un Siltumtehniskie aprēķini
 • Projektu vadība (PM)
 • REVIT sadarbības modulis

Programa sastāv no muduļiem, kurus var sakombinēt, lai varētu izpildīt konkrētos uzdevumus.

cypeCAD

CYPECAD

CYPECAD ir BIM lietojumprogramma ēku un inženierbūvju konstrukciju projektēšanai, analīzei un izmēru noteikšanai, kuras ir pakļautas vertikālām un horizontālām slodzēm, kā arī uguns iedarbībai.

CYPECAD cena 5000 EUR+PVN

StruBIM Steel

CYPE, StruBIM-Steel programa tērauda konstrukcijas ražošanai.

Šī programma ietver dažādus rīkus BIM modeļa modelēšanai no “O” vai importēt no IFC, DWG failiem. Programā lietotājs var precīzi definēt visus nepieciešamos elementus, piemēram, profilus, plāksnes, bultskrūves, metinājumus un enkurus.

StruBIM Steel cena 4500 EUR+PVN

CYPE - Connect

CYPE Connect modelē un analizē tērauda elementu savienojumus. Programā var arī modelēt un analizēt savienojumus starp koka konstrukcijas elementiem, kā arī tērauda un koka savienojumus, izmantojot galīgo elementu metodi. Šī lietojumprogramma izmanto OpenSees aprēķina programu.

Cype Connect cena 5500 EUR+PVN

CYPE BIM - Ūdensapgāde un Kanalizācija (ŪK)

 CYPEPLUMBING Sanitary Systems, CYPEPLUMBING Water Systems ir programmas CYPE moduļi, kas izveidoti, lai izstrādātātu projektus un analizēt ūdens apgādes, kanalizācijas un lietus ūdens novades sistēmas. CYPEPLUMBING Shematiskās diagrammas ir bezmaksas rīks, kas automātiski izveido ūdensapgādes iekārtu shematiskas diagrammas. CYPEPLUMBING Solar Systems veic saules siltumenerģijas ieguldījuma instalācijas projektēšanu un analīzi karstajam ūdenim un apkurei.

CYPE BIM cena 2000 EUR+PVN

CYPE BIM - Elektrotīklu sistēmas (EL)

CYPE piedāvā BIM risinājumus elektrotīklu projektētajiem. CYPELEC programmatūras komplekts vienkāršo visu elektroinstalāciju izkārtojuma, projektēšanas, analīzes un izmēru noteikšanas darbību izpildi.

CYPE BIM cena 2000 EUR

CYPE BIM - Vājstrāvas (VST)

CYPETEL Schematics analizē un projektē telekomunikāciju iekārtas saskaņā ar standarta projektēšanas kodiem vai vispārīgām prasībām, kur lietotāji var konfigurēt veicamās pārbaudes un izmantojamās iekārtas un infrastruktūras elementus. Programma ļauj lietotājiem importēt vērtības un raksturlielumus no iepriekš definētiem kodiem.

CYPE BIM cena 3000 EUR+PVN

CYPE BIM - Apkures un Ventilācijas sistēmas (HVAC)

Izmantojot šīs CYPE sistēmas, par HVAC projektiem atbildīgais speciālists var piekļūt precīziem termisko slodžu aprēķiniem, projektēt apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, ieskaitot to sastāvdaļas, un izveidot rasējumus un diagrammas kopā ar savu projektu aprēķinu atskaiti.

CYPE BIM cena 2000 EUR+PVN

CYPE BIM - Projektu vadība
(4D un 5D BIM)

BIM izmaksu aprēķinātājs ir izveidots, lai vienkāršā un praktiskā veidā, izmantojot ātru, efektīvu un precīzu projektēšanas modeli, automātiski novērtētu būvprojekta izpildes izmaksas tā sākotnējās fāzēs, ņemot vērā būvprojekta virsmu, augstumu. ēka, tipoloģiskie, būvniecības, ģeogrāfiskos faktorus.

CYPE BIM cena 1000 EUR+PVN

project management

Saskarne un mācību materiāli

 • Rīku joslas līdzīgas, kā citās BIM un CAD programas.
 • Saskarsne ir vienkārša un intuitīva.
 • Iespējams importēt DWG, DXF, IFC un citus failus.

BIM Serveris (bez maksas)

 • Kopējā datu vide – tiešsaistes resurs, kur glabāt datus.
 • Bezmaksas lietotāja konts.
 • Piekļustiet projekta datiem no jebkuras vietas. 

Izmēģiniet pilno versiju 30 dienas bez maksas!

Vai vēlaties izmēģināt?

BIM CYPE

CYPE BIM programas

CYPE piedāvā BIM risinājumus profesionāļiem dažādās jomās. Lietojumprogrammu grupā ir iekļauti rīki, kas atvieglo ikdienas darbu ikvienam BIM speciālistam. Izvēlieties lietojumprogrammu grupu, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām, un uzziniet vairāk.