Design of internal electrical networks - FINE ELEC

BIM SOLUTION FINE ELEC

FINE ELEC - the easiest transition for CAD users to BIM and MEP software

Fine ELEC belongs to the 4M BIM Suite of software for Architecture & Engineering. Based on an AutoCAD-like environement it uses also DWG as its native file format for an unrivaled compatibility with AutoCAD. The 4M BIM Software are renown by BIM experts to be the BIM software offering the most intuitive transition for AutoCAD users. Their price is also up to 4 times lower than the one of their main competitor.

Single user license (perpetual):
€ 720+VAT

EASY TRANSITION

The Easiest Switch for CAD Users to BIM and MEP Software

In Fine ELEC you just need to master some very simple 2D commands any CAD user knows like drawing polylines, trim or extend and the software will build the 2D and 3D project out of these very simple steps. Fine ELEC combines an AutoCAD-like look and feel and an advanced BIM technology that will help you to draw your project and networks.

Draw the Building in a few clicks

If you do not feel like drawing a 3D BIM model you can use a DWG drawing in the background or just draw it yourself using Fine ELEC’s CAD features.

Drawing the building in 3D with BIM objects is not required to calculate the cables, protection devices, short circuit controls, permissible current in each line, voltage drops and more but Fine ELEC will help you to do it in just a few clicks. Calculation and design are independent modules : you can use only one for some projects if, for example, you like to enter just the data in a table to calculate the network.

To draw the building you just need to focus on floor plans using the intelligent and parametric objects of the AutoBLD menu and Fine ELEC will build the 3D for you. A simple double-click on any object will display its properties for modification. You have all the required tools to create or modify the BIM model without using any other software.

Alternatively you can also open a project created with any other 4M BIM Software and will not have to draw the building. You may for example open a project created with IDEA Architecture.

Unrivaled Compatibility with AutoCAD

Unlike other BIM MEP Software, Fine ELEC uses DWG as its native file format and includes features to convert into vectors all the sophisticated objects you will use in the BIM project. Once converted into simple vectors our objects will be visible in AutoCAD® as CAD entities users can modify. Sharing 2D or 3D files with other professionals is therefore much easier.

Includes a Full CAD Software

This MEP Software includes all the features of 4MCAD , our alternative to AutoCAD®. You get 2 software in one, your can keep using CAD to edit some DWG drawings.

Tīkli

Fine ELEC ietver plašas uztvērēju un elektrisko ierīču bibliotēkas: paneļus, uztvērējus, ierīces, apgaismojumu, slēdžus … Dažus no tiem, piemēram, apgaismojumu, var automātiski novietot telpās. Šīs bibliotēkas var arī paplašināt lietotājs, kurš var mainīt simbolus un pievienot citus komponentus.
Kabeļus var rasēt ar vienkāršām komandām (tikai polilīnijām), taču, lai paātrinātu procesu, varat izmantot arī dažas ekspertu maršrutēšanas komandas.
Fine ELEC arī palīdzēs jums automātiski izveidot apzīmējumu tabulu, kurā parādīta zīmējumā izmantoto simbolu nozīme, un, protams, ģenerēt visus tehniskos rasējumus, piemēram, sistēmas diagrammas un paneļu rasējumus.

Aprēķini

Fine ELEC aprēķināšanas modulis cieši mijiedarbojas ar instalācijas zīmējumu. Aprēķini tiek veikti saskaņā ar standartiem HD 384, IEC 60364, BS 7671 un VDE.
Fine ELEC aprēķināšanas modulis nolasīs rasējumu un parādīs tabulās visu nepieciešamo informāciju, lai sāktu aprēķinus. Protams, jūs varat mainīt šos datus, ja vēlaties paredzēt turpmāku tīkla paplašināšanu.
Tiek uzrādīti arī aprēķinu starpposma rezultāti (piemēram, pieļaujamā strāva katrā līnijā, sprieguma kritumi utt.). Tiek veiktas arī optimizācijas procedūras (piemēram, automātiska fāzu iedalīšana) un vadības procedūras (piemēram, īssavienojuma vadība utt.).
Turklāt programma sagatavo materiālu rēķinus un virkni tehnisko aprakstu. Visi rezultāti ir parādīti aprēķinu iznākumā un ir pilnībā dokumentēti. Rezultāti tiek nosūtīti atpakaļ uz zīmējumu un eksportēti aprēķinu pārskatā, kuru varat pielāgot.

2D rezultāti

Fine ELEC ģenerēs dokumentu ar aprēķinu rezultātiem un materiālu pavadrakstu, kurā aprakstīti katras sastāvdaļas un kabeļa daudzumi, kas nepieciešami, lai izveidotu elektroinstalāciju. Šī dokumenta veidni var pielāgot, un jūs varat izvēlēties, kurus rezultātus parādīt.
Ēkas stāvu plāni tiks papildināti ar aprēķinu rezultātiem ar norādēm, lai definētu katras sastāvdaļas detaļas. Rezultātā jūs varēsit ģenerēt plānus DWG, parādot visus jūsu definētos uztvērējus un tīklus.

BIM

FINE ELEC uzlabotā BIM tehnoloģija palielinās jūsu produktivitāti. Izmantojot mūsu viedos 3D modelētājus un 3D BIM objektu bibliotēkas, jūs varēsit uzzīmēt ēku daudz ātrāk un vienkāršāk.

Visbeidzot, jums būs iespēja sadarboties ar citu BIM programmatūru un dalīties ar citiem arhitektiem un inženieriem par disciplīnai raksturīgo saturu, ko pievienojāt kopējam BIM projektam.

Izmēģiniet pilno versiju 30 dienas bez maksas!

Vai vēlaties izmēģināt?

KĀPĒC IZVĒLĒTIES FINE ELEC

Atšķirība no
citiem BIM

Šī MEP programmatūra ietver visas 4MCAD - mūsu alternatīvas AutoCAD® - funkcijas. Jūs saņemat 2 programmatūras vienā, un jūs varat turpināt izmantot CAD, lai rediģētu DWG rasējumus.

Atšķirībā no citas BIM MEP programmatūras, Fine ELEC kā sākotnējā faila formātu izmanto DWG un ietver funkcijas 3D BIM objektu pārvēršanai vienkāršos vektoros, kurus var tālāk rediģēt AutoCAD®. Tādēļ ir daudz vienkāršāk koplietot 2D vai 3D failus ar citiem speciālistiem.

Izmēģiniet 30 dienas bez maksas!