BIM programmatūra

Iekšējo inženiertīklu projektētājiem

BIM RISINĀJUMS FINE HVAC

FINE HVAC

Pilnībā integrēta projektēšana un aprēķini

FINE-HVAC apvieno projektēšanu un aprēķinus pilnībā integrētā vidē, veicot visus nepieciešamos aprēķinus jebkurai HVAC instalācijai tieši no rasējumiem, ģenerējot visus pētījumu rezultātus: aprēķinu lapas, tehniskos pārskatus, materiālu aprēķinu un izmaksas, kā arī galīgos zīmējumus (plāna skati, paneļu diagrammas, detaļas).

* HVAC – apkure, ventilācija, kondicionēšana

HVAC
BIM RISINĀJUMS FINE SANI

FINE SANI

Ūdens un kanalizācijas sistēmu projektēšana

FINE SANI ir integrēta programmatūra ūdens un kanalizāciajs sistēmu projektēšanai, kas ģenerē nepieciešamos aprēķinus tieši no rasējumiem un pēc tam automātiski izveido galīgos rasējumus (plāna skati, paneļu diagrammas, detaļas) un pilnu dokumentāciju kopā ar materiālu aprēķinu un izmaksām.
SANI
BIM RISINĀJUMS FINE ELEC

FINE ELEC

BIM tipa iekšējo elektrotīklu projektēšanas programma

Izmantojot FINE ELEC, būs iespējams projektēt 2D un 3D iekšējos elektrotīklus ar jaudas aprēķiniem. Kabeļi tiek zīmēti ar līnijām ievērojot vertikālās piesaistes. 3D tiek modelētas un eksportētas kabeļu trepes un ugunsdrošos kontrukcijas šķērsojumus.

ELEC
BIM RISINĀJUMS FINE GAS

FINE GAS

Iekšējie gāzes tīkli

BIM tipa iekšējo gāzes apgādes projektēšanas programma, ietverot pilna cikla projekta izstrādi. Programmā iespējams veidot, gan vizuālo daļu (rasējumi), gan slodžu aprēķinu. 

GAS
BIM RISINĀJUMS FINE FIRE

FINE FIRE

Sprinkleru sistēmas

BIM tipa sprinkleru projektēšanas programma​. Programmā FINE FIRE jūs varat izveidot BIM projektu 2D vai 3D formātā, izmantojot ļoti vienkāršas 2D komandas, kas ir ļoti pazīstamas jebkuram CAD lietotājam, piemēram, polilīnijas, apgriešana, pagarināšana, entītijas aizturēšana, kopēšana.

FIRE

Radās jautājumi?

KĀPĒC IZVĒLĒTIES FINE PROGRAMMATŪRU

Atšķirība no
citiem BIM

BIM programmatūru, kas piedāvā vieglāko migrāciju AutoCAD lietotājiem.

Objektiem jau sākotnēji piemērotās CAD funkcijas nodrošina ātru un efektīvu modelēšanas vidi.
Loģiskās funkcijas, kas paātrina modelēšanas procesu.
Skatīšanas un pārnešanas funkcijas notiek lielā ātrumā.
Vienmēr vienu soli priekšā citiem.
Vienkārši paši salīdziniet un saskatiet atšķirību!