Renga - BIM sistēma projektētājiem

Projektēšanas 3D BIM sistēma

3D BIM sistēma arhitektiem, būvinženieriem, inženierkomunikāciju projektētājiem

Pilna cikla 3D BIM tipa projektēšanas sistēma Renga BIM.

Programmā iespējams izstrādāt būvju projektu Arhitektūras, Būvkonstrukciju un Iekšējo inženiertīklu sadaļas. Projekta izstrāde notiek 3D vidē, dokumentācija tiek sagatavota 2D vidē, saglabājot saikni ar 3D modeli. Visas izmaiņas, kas tiek veiktas 3D modelī tiek aktualizētas 2D dokumentācijā. 

Viena lietotāja licence (beztermiņa):

€ 1200+PVN

Renga BIM

Arhitektūras projektu izveide (3D BIM / 2D)

 • Būves elementi tiek modelēti 3D izmantojot specializētos objektus, piemēram: sienas, logi, durvis, kāpnes utt. 
 • Katram 3D objektam var pievienot IFC aprakstu un apzīmējumus, kurus vēlāk var norādīt rasējumos. 
 • Rasējumi tiek izveidoti automātiski balstoties uz 3D modeļa.
 • Specifikācijas, telpu eksplikācijas tiek izveidotas automātiski balstoties uz iepriekš uzstādītajiem parametriem. Dati specifikācijās tiek atjaunoti, tiklīdz ir veiktas izmaiņas 3D modelī. 
 • Datu apmaiņai ar pārējām projekta iesasistītajām pusēm var izmantot IFC, PDF, DWG, kā arī citus datnes.

Būvkonstrukiju projektu izveide (3D BIM / 2D)

 • Būvkonstrukciju elementi tiek modelēti 3D izmantojot specializētos objektus, piemēram: kolonas, pārsegumi, sijas utt. 
 • Katram 3D objektam var pievienot IFC aprakstu un apzīmējumus, kurus vēlāk var automātiski atspoguļit rasējumos.
 • Automātiskā armēšanas funkcija dzelzsbetona konstrukcijām.
 • Darba automatizācijai tēŗauda konstrukcijām iespējams izmantot iepriekš izveidotas standarta konstrukcijas – kopsalikumus. 
 • Rasējumi tiek izveidoti automātiski balstoties uz 3D modeļa.
 • Specifikācijas būvju elementiem tiek izveidotas automātiski balstoties uz iepriekš uzstādītajiem parametriem. Dati specifikācijās tiek atjaunoti, tiklīdz ir veiktas izmaiņas 3D modelī. 
 • Datu apmaiņai ar pārējām projekta iesasistītajām pusēm var izmantot IFC, PDF, DWG, kā arī citus datnes.
 • Importēt būvju izstrādes standarta failu formātus IFC, PDF, DWG, STEP, IGES, FBX, OBJ…
RengaBIM Construction

Iekšējie inženiertīklu projektu izveide (3D BIM / 2D)

Renga BIM programmā iespējams izveidot iekšējos inženiertīklus sekojošās sadaļās:

 > Ūdens apgāde un Kanalizācija (UK);

 > Ventilācija un Apkure (AVK);

 > Elektroapgāde (EL)

 
 • Inženiertīkli tiek modelēti 3D izmantojot specializētos objektus, piemēram: santehniskās ierīces, cauruļvadi, pieslēgumi….
 • Inženiertīklu trasējumu izveido Lietotājs, ierīču pievienošana notiek automātiski apejot norobežojošās konstrukcijas.
 • Katram 3D objektam var pievienot IFC aprakstu un apzīmējumus, kurus vēlāk var automātiski atspoguļot rasējumos.
 • Rasējumi tiek izveidoti automātiski balstoties uz 3D modeļa.
 • Specifikācijas inženiertīklu sastāvdaļām tiek izveidotas automātiski balstoties uz iepriekš uzstādītajiem parametriem. Dati specifikācijās tiek atjaunoti, tiklīdz ir veiktas izmaiņas 3D modelī. 
 • Datu apmaiņai ar pārējām projekta iesasistītajām pusēm var izmantot IFC, PDF, DWG, kā arī citus datnes.
 • Importēt būvju izstrādes standarta failu formātus IFC, PDF, DWG, STEP, IGES, FBX, OBJ…
 • Iespējams darbs pie viena modeļa vienlaicīgi vairākiem projektētajiem, kas izmanto Renga projektēšanas sistēmu
Renga BIM Ventilation

Izmēģiniet pilno versiju 60 dienas bez maksas!

Vai vēlaties izmēģināt?

KĀPĒC IZVĒLĒTIES RENGA BIM

Atšķirība no
citām BIM sistēmām

Viens no uzņēmuma ambiciozajiem uzdevumiem ir atvieglot BIM tehnoloģiju ieviešanu, lai visu civilo un rūpniecisko būvniecības projektu projektēšana sāktos ar informācijas modeļa izveidi. Tajā pašā laikā procesa sarežģītība nebūtu lielāka par projektu izstrādi, izmantojot divdimensiju zīmējumu. Renga programmatūras produkti ir paredzēti sarežģītai projektēšanai: Renga sistēmā izveidotā būvobjekta informācijas modeli var izmantot arī citos tā dzīves cikla posmos.