Renga, pievienot jaunu materiālu

Programmā ir iebūvēta standarta materiālu bibliotēka, bet ļoti bieži ir vajadzīgs pievienot kādu nestandarta materiālu. 

Sagatavotos materiālus var kopēt no esoša projekta uz jaunu projektu.

Lai izveidotu jaunu materiālu sekojiet šaj instrukcijai.

> Atveram jaunu projektu, vai arī atveram projektu pie kura notiek darbs. Atveram 3D logu (pēc noklusējuma programma atvērsies 3D režīmā).

> Manage styles -> Materials

> Nospiežam + simbolu augšējā izvēlnes zonā, lai izveidotu jaunu materiālu.

> Aizpild­ām materiāla iestatījumus, svarīgi ir norādīt nosaukumu, grafisko noformējumu un blīvumu (Density). Blīvumu jānorāda kg/m³. Pēc šī parametra tiek aprēķināts konstrukciju svars. Nospiežam OK

Pēc datu aizpildīšanas iespējams piešķirt jauno materiālu objektiem, piemēram, kolonām, pārsegumiem, .. utt.