noteikumi

vispārīgie licencēšanas noteikumi

Šis ir gala lietotāja licences līgums, kas ir juridiski saistošs, starp jums (fizisku vai juridisku personu) kā “Licences turētāju” un uzņēmumu 3dLotus, SIA par Programmatūras izmantošanu.