BIM SOFT

ZWCAD Civil

Licences un cenas

Programmas darbībai nepieciešams ZWCAD PRO 2022, 2023, 2024 vai jaunāka versija.

Cena norādīta vienai darba vietai par vienu beztermiņa licenci bez PVN. 

ZWCAD Civil 10 - Standard

Topogrāfija, zemes darbi un apjoma aprēķini.

ZWCAD Civil 10 - Pipes

Ūdens, kanalizācijas, notekūdeņi, naftas, gāzes un kabeļu inženiertehniskie risinājumi.

ZWCAD Civil 10 - Roads

Standart sadaļa + ceļu būvniecība un projektēšana.

Visa programmu paka

Mērījumu, standarta, ceļu būvniecības un vadu(pipes) komplekts.